Сертификати
      English


   От 08.04.2004 г . Бесттехника ЕООД има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000. Фирмата притежава сертификат валиден до 07.04.2010г. издаден от TUV NORD. Виж сертификата

  Начало 
Бесттехника - Струма
Бесттехника ТМ-Радомир


Техническа поддръжка на сайта Webmaster