Услуги и доставки
      English

Обхват на услугите и доставките:
 • Консултации
 • Планиране
 • CAD моделиране
 • Проектиране
 • Якостно оразмеряване
 • Термични изчисления
 • Честотни изчисления
 • Управление на проекти
 • Базисен и детайлен инженеринг
 • Производство
 • Доставка на материали
 • Надзор и/или монтаж на обекта и пускане в експлоатация
 • Обучение на операторите
 • Поддръжка и ремонт
 • Обслужване с резервни части
 • Рехабилитация и модернизация
 • Автоматизация и управление
  Начало 
Бесттехника - Струма
Бесттехника ТМ-Радомир


Техническа поддръжка на сайта Webmaster